Akce

Gallery/2015/04

Z JiříKomárek.net

2015-04-28 Panorama Lipové

2015-04-26 Skalice nad Svitavou

Skalice nad Svitavou není jen důležitá železniční křižovatka, ale též vesnicí s krásnými zákoutími.

2015-04-25 Okolí Pelhřimova

Okolí Pelhřimova nepatří k nejbohatším krajům, spíše naopak. Přesto se tu však najdou malebné vesničky, jejichž krása byla díky absenci horentní výstavby zachována i do dnešních dnů.

2015-04-25 Noční Pelhřimov

2015-04-25 Kaplička za Pelhřimovem

2015-04-22 U Strejčkova lomu

Vápenec nemá pro naši společnost hodnotu pouze jako surovina k dalšímu využití, ale též tvoří krajinu, ve které žijeme. Jako podloží je vhodný k růstu mnoha vzácných rostlin, jako například na těchto několika chráněných lokalitách mezi Olomoucí a Přerovem u obce Krčmaň.

2015-04-21 Kříž u Lutína

2015-04-19 Pavlovské mokřady

Drahanská vrchovina patří mezi zdroje vody: lze tu nalézt jak rašeliniště (Rašliniště v Klozovci, Pavlovské mokřady), tak praminiště bezpočtu potoků a říček (Bělá, Bukový potok).

2014-04-16 Rašeliniště v Klozovci

Přírodní památka nepatří svojí rozlohou mezi největší, ale i na tak krásném území lze vidět jak původní stav vodstva ve vyšších polohách, tak výsledek jejího usměrňování člověkem.

2014-04-12 Kunštát

Malebné městečko Kunštát leží na úpatí Českomoravské vysočiny potěší nejen milovníky přírody svojí polohou uprostřed přírodního parku Halasovo Kunštátsko, ale též obdivovatele historie, kterým nesmí uniknout tamnější zámek či další památky.