Akce

Gallery/2015/03

Z JiříKomárek.net

2015-03-11 Olšany

Svou polohou uprostřed úrodné Hané, Olšany u Prostějova získaly v minulosti bohatství z úrodné země, které posléze místní lidé přetvořili v bohatsví kulturní. A jelikož se jednalo o zbožný kraj, většina památek je tudíž sakrálního charakteru.

2015-03-08 Tovačov

Tovačovsky hatě,
na vodě, na blatě,
...

Tento známý popěvek výstižně vypovídá o přírodních poměrech zmiňovaného malebného hanáckého městečka. V jeho blízkosti se totiž nachází jak bezpočet rybníků, tak velké množství umělých jezer vzniklých bagrováním štěrku a poblíž se též stékají řeky Morava a Bečva. Ovšem Tovačov má co nabídnout i lidem, kteří neholdují vodnímu živlu: město má za sebou dlouho historii, díky které tu najdete bezpočet památek od zámku přes historické domy v centru či sakrální památky až po židovský hřbitov.

2015-03-01 Okluka

Malebným údolím mezi Lipovským mlýnem a obcí Malé Hradisko protéká říčka Zábrana, která se těsně před mlýnem vlévá do Hloučely. Někteří místní obyvatelé to však vidí jinak a to co se po soutoku nazývá Hloučelou pojmenovávají Oklukou a její hlavní tok umísťují právě do tohoto údolí. Tak či onak, příjemné probublávání vody po většinu roku střídá začátkem jara bouřlivý hukot, kterým říčka oznamuje konec zimy. Červeně značená cesta vedoucí údolím se tak stává neprostupnou a poutník, chtě shlédnout celkovou scenérii, je odkázán na nebezpečné šplhání po příkrých svazích, kde špatný krok znamená pád z několikametrové výšky. Není divu, že v takto nehostinném místě se dříve přepadávaly povozy vezoucí zrní na semletí do mlýna, díky čemuž se dodnes jedné z lokalit říká "U loupežníka". A přesně v tomto místě si v posledních letech druhé světové války vybudovali svoji základnu partyzáni, kdy jejich skrýš byla objevena až v únoru 1945 díky zradě jednoho z nich. Jejich přítomnost dodnes připomíná památná deska a zrekonstruovaný "bunkr", který je po překročení říčky volně přístupný.