Akce

VirtualBox a Windows 7

Z JiříKomárek.net

Verze z 16. 2. 2015, 19:55, kterou vytvořil Xkomczax (diskuse | příspěvky) (added Category:HP using HotCat)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tento článek se zabývá instalací Windows 7 ve VirtualBoxu na hostitelském počítači s Debianem. Zajímá-li vás instalace Debianu 64bit na hostitelský počítač s Debianem 64bit, přejděte na daný článek.


Instalace VirtualBoxu

Jako první si nainstalujeme samotný VirtualBox. V Debianu k tomu slouží příkaz pod rootem

apt-get install virtualbox

Po nainstalování může VirtualBox začít protestovat, že nejsou nainstalované hlavičkové soubory a Dynamic Kernel Module Support Framework. To lze vyřešit pod rootem provedením příkazu[1]

apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,')

Nyní můžete spustit již jako obyčejný uživatel VirtualBox.

Vytvoření nového virtuálního počítače

Po úspěšném nainstalování a spuštění se zobrazí úvodní obrazovka VirtualBoxu, ve které kliknete na "Nový"("New"), čímž se spustí průvodce přidáním virtuálních počítačů. Pro svůj počítač si vyberete jméno, zvolíte některou z nabízených možností o jaký operační systém se jedná (známější operační systémy a Linuxové distribuce jsou ve výběru zahrnuty), zadáte kolik chcete vyhradit operační paměti a místa na disku a tento virtuální disk vytvoříte. Poté nově vytvořený počítač spustíte a ten se vás zeptá na obraz, ze kterého má běžet. Tady si zvolíte iso Windows 7 a začneme jeho instalací.

Chybějící ovladače k CD/DVD mechanice

Při instalaci Windows 7 ve VirtualBoxu na vás může vyskočit následující hláška

A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now. 
Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this step.

Řešením je ukončení instalace Windows 7, vypnutí virtuálního počítače a následně ve VirtualBoxu jít do "Nastavení"("Settings") -> "Úložiště"("Storage") -> vybrat CD/DVD mechaniku -> zaškrtnout volbu "Přímý přístup"("Passthrough") a poté znovu spustit Windows 7 a dokončit instalaci.

Vytvoření sdílených složek

Pro přenos souborů mezi hostitelských a virtuálním počítačem slouží ve VirtualBoxu sdílené složky. Pro jejich používání je třeba nejprve doinstalovat "Přídavky pro hosta"("Guest Additions"). Nejprve však musíme v hostitelském počítači nainstalovat potřebné balíčky přes[2]

apt-get install build-essential module-assistant

pod rootem, případně pokud ještě nemáme nainstalované hlavičkové soubory, můžeme je nainstalovat pomocí příkazu výše či pomocí

m-a prepare

Poté nainstalujeme "Přídavky pro hosta"("Guest Additions") ve spuštěném virtuálním počítači v nástrojové liště VirtualBoxu kliknutím na "Zařízení"("Devices") -> "Instalovat Přídavky pro hosta..."("Install Guest Additions..."). Zobrazí se nám okno s průběhem stahování a instalace a na jeho konci na nás vyskočí okénko, ve kterém budeme dotázáni zda-li chceme "Přídavky pro hosta"("Guest addittions") připojit. Klikneme na "Připojit". V ten okamžik jsou dostupné jako vyměnitelné zařízení ve složce "Tento počítač"("Computer") a po otevření této složky spustíme dvojklikem "VBoxWindowsAddittions". Zobrazí se klasický průvodce instalací, které projdeme kliknutím na "Next" -> "Next" -> "Install" -> "Finish" a restartujeme počítač. Po nainstalování "Přídavků pro hosta"("Guest Additions") vybereme v nástrojové liště VirtualBoxu "Zařízení"("Devices") -> "Nastavení sdílené složky..."("Shared Folders Settings..."), u položky "Složky počítače"("Machine folders") klikneme na tlačítko pluska, kterým přidáme sdílenou složku, tady vybereme složku v hostitelském počítači, kterou chceme použít jako sdílenou, můžeme ještě navíc změnit jméno či zatrhnout jednu z nabízených voleb a klikneme na "OK". Poté otevřeme správce souborů, vybereme z levého sloupce "Síť"("Network") a po chvilce načítání by se nám měla zobrazit ikona s popiskem "VBOXSVR". V té již najdeme námi vybranou sdílenou složku, u které můžeme případně táhnutím na plochu vytvořit zástupce.

Povolení Intel VT-x v BIOSu

Budete-li chtít dát virtuálnímu počítači ve VirtualBoxu více jader, může na vás vyskočit hláška

Nepodařilo se otevřít sezení k virtuálnímu počítači Windows 7 
VT-X is disabled in the BIOS. (VERR_VMX_MSR_VMXON_DISABLED)

V tom případě je nutné dostat se do BIOSu (restartovat PC a poté při jeho startu zmáčknout F1 nebo jinou klávesu přepínající do BIOSu) a v něm najít položku tuto volbu povolující. U laptopů Lenovo je nutné stisknout modré tlačítko "ThinkVantage" -> z nabídky vybrat volbu "F1 to enter the BIOS Setup Utility" -> "Config" -> "CPU" -> najed na položku "Intel (R) Virtualization Technology" -> stisknout "Enter" -> ve vyběhnuvším menu vybrat pomocí šipek "Enabled" a potvrdit volbu klávesou "Enter". Poté je nutné vše uložit pomocí klávesy "F10" -> potvrdit uložení změn a následně je nutné počítač VYPNOUT!!! K projevení změn totiž nestačí pouze restartovat, nýbrž je nutné počítač skutečně vypnout.

Ostatní

Další věci jako je problematika běhu 64bitových systémů na laptopech Lenovo či návod na přetažení minipanelu ve virtuálním počítači na vrch obrazovky jsou již popsal v článku VirtualBox a Debian 64bit na laptopu Lenovo T520.

Reference

  1. https://wiki.debian.org/VirtualBox
  2. http://virtualboxes.org/doc/installing-guest-additions-on-debian/