Akce

Věda: Porovnání verzí

Z JiříKomárek.net

Řádka 5: Řádka 5:
 
|-
 
|-
 
|<div style="white-space: nowrap; ">'''Odkaz ke stažení'''&nbsp;&nbsp;</div>
 
|<div style="white-space: nowrap; ">'''Odkaz ke stažení'''&nbsp;&nbsp;</div>
|[http://theses.cz/id/i28clq/ theses.cz], [[:File:Jiri-komarek-diplomova-prace.pdf|Lokální kopie]]
+
|[http://theses.cz/id/i28clq/ theses.cz], [[:File:Jiri-komarek-diplomova-prace.pdf|lokální kopie]]
 
|-
 
|-
 
|'''Abstrakt'''
 
|'''Abstrakt'''
Řádka 20: Řádka 20:
 
|-
 
|-
 
|<div style="white-space: nowrap; ">'''Odkaz ke stažení&nbsp;&nbsp;'''</div>
 
|<div style="white-space: nowrap; ">'''Odkaz ke stažení&nbsp;&nbsp;'''</div>
|[http://theses.cz/id/f8vk6z/ theses.cz], [[:File:Jiri-komarek-bakalarska-prace.pdf|Lokální kopie]]
+
|[http://theses.cz/id/f8vk6z/ theses.cz], [[:File:Jiri-komarek-bakalarska-prace.pdf|lokální kopie]]
 
|-
 
|-
 
|'''Abstrakt'''
 
|'''Abstrakt'''

Verze z 21. 1. 2015, 13:28

Diplomová práce

Název Spolupráce či konkurence v zahraniční humanitární pomoci a rozvojové spolupráci: jaké jsou zábrany v kooperaci českých neziskových humanitárních a rozvojových organizací?
Odkaz ke stažení  
theses.cz, lokální kopie
Abstrakt Práce zkoumá příčiny, jenž zabraňují užší spolupráci českých neziskových humanitárních a rozvojových organizací na projektech. V teoretické části je vysvětleno použití teorie her jako hlavního východiska, možnosti a limity spolupráce v rámci ní, stejně tak jako užití nejvhodnější strategie k dosažení optimálního výsledku. Dále jsou v ní vytyčeny hlavní filozofické podklady pro spolupráci. Praktická část, ve které je výzkum zpracován pomocí ukotvené teorie, hledá vysvětlení jevu nespolupráce mezi českými neziskovými humanitárními a rozvojovými organizacemi.
Vedoucí Mgr. Tomáš Tožička

Bakalářská práce

Název Migrace jako možný zdroj problémů: Chudoba a vykořisťování migrantů
Odkaz ke stažení  
theses.cz, lokální kopie
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá jedním z rizik migrace, čímž je vykořisťování. Na základě literatury definuje vybrané formy vykořisťování a následně identifikuje jejich příčiny. Závěr práce je věnován shrnutí nalezených poznatků a nástinům možných řešení.
Vedoucí Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz PhD.