Akce

2016-08-02-03 Karlskrona

Z JiříKomárek.net

Verze z 25. 4. 2017, 09:32, kterou vytvořil Xkomczax (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<gallery widths=200> File:Ljungskär Fästingstorn, Karlskrona.jpg|{{sv|Ljungskär Fästingstorn, Karlskrona}} File:Panoramics of Karlskrona from inner har…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)